Kvæg

Avlsværditallet for persistens giver viden om laktationskurvens form

Har en ko en høj persistens, betyder det, at den har en fladere laktationskurve. Den vil derfor sandsynligvis være mere velegnet til forlænget laktation. Avlsværditallet for persistens beregnes rutinemæssigt i den nordiske avlsværdivurdering men indgår ikke i NTM.