Planter

Hvordan udnytter jeg min gylle bedst muligt?

Få svar på nogle af de hyppigst stillede spørgsmål SEGES modtager om husdyrgødning, håndtering af og den mest optimale udnyttelse af gylle.