Planter, Kvæg, Svin

Hvordan udnytter jeg min gylle bedst muligt?

Få svar på nogle af de hyppigst stillede spørgsmål, som SEGES modtager om håndtering af husdyrgødning og den mest optimale udnyttelse af gylle.