Økonomi og ledelse

SKATM-2021-14-03. Klage til ombudsmanden medførte ikke ret til henstand med betalingen af skat

Da der ikke verserede en klagesag ved en administrativ klageinstans eller en sag ved domstolene, kunne der ikke gives henstand.