Planter

Strategi for svampebekæmpelse i frøgræs i 2021

Svampemidlerne Bell og Viverda er på vej ud af markedet. Midlerne kan undværes i de fleste frøgræsarter, men ikke rajgræs. Strategi for svampebekæmpelse i frøgræs i 2021 omtales.