Jura

P 12-20 om sygedagpenge – selvstændige – forsikring – første eller tredje fraværsdag – frist for anmeldelse

Selvstændige, der har tegnet frivillig forsikring, har en anmeldelsesfrist på 1 uge efter sygedagpengerettens indtræden (kun fraværsdage medregnes). Ikke forsikrede har en 3 ugers frist for anmeldelse, og ved opgørelsen medregnes alle sygedage – ikke kun fraværsdage.