Planter

Få pesticidrester i danske planteprodukter

Pesticidrester i fødevarer 2017. Den årlige rapport om pesticidrester i fødevarer viser igen, at der i danske planteprodukter er få fund af pesticider, og at disse som regel ligger langt under grænseværdierne.