Økonomi og ledelse

P 82-19 om sygedagpenge - jobafklaringsforløb - uarbejdsdygtighed - bred vurdering - timetal

Principafgørelsen belyser reglerne om uarbejdsdygtighed, herunder hvilket timetal den brede vurdering skal foretages i forhold til.