Planter

Aflug flyvehavre og undgå spredning

Det er lovbestemt, at alle arealer skal holdes fri for flyvehavre. Lug lige efter gennemskridning og igen to uger efter.