Planter, Økonomi og ledelse

Udvaskning i et sædskifte med korn og raps på Lolland