Planter

Regler for udbringning af husdyrgødning efter høst

De vigtigste regler for udbringning af henholdsvis flydende (gylle) og fast husdyrgødning i perioden efter høst er samlet her. Vær opmærksom på, at reglerne for separering og forsuring af gylle, og hvornår fast husdyrgødning må udbringes er ændret.