Jura

Pension – skattefri seniorpræmie

Skattefri seniorpræmie på 30.000 kr. til personer, der arbejder, efter at de har nået folkepensi-onsalderen.

Analyse

01. februar 2019

 Opdateret 08. oktober 2019