Jura

P 34-19 om personligt tillæg – samlevende – økonomisk vurdering

Økonomisk rådighedsberegning i sager om personligt tillæg, når borgeren er førtidspensionist.