Planter

Effekt af tidspunkt for halmbjærgning og svampebehandling på fusariumtoksiner i halm

Der var et højere toksinindhold i de nedre dele af halmen end i de øvre dele. Der var mindre toksin ved sen halmbjærgning, men halm skal alligevel bjærges hurtigst muligt. Der var ingen sikker effekt af lufttilsætning ved svampesprøjtning.