Økonomi og ledelse

SKATM-2020-13-35. Køb af ekstern fordring. Koncernintern eftergivelse. Koncernintern overdragelse. Kursfastsættelse

Sagen vedrører den skattemæssige behandling af koncernintern gældseftergivelse af egne og købte fordringer, hhv. koncernintern overdragelse af fordringer på koncernselskaber.