Planter

Dyrkningsvejledning for vårraps

Vårraps er en god forfrugt, der kan give et pænt udbytte ved optimal dyrkning.