Planter, Grise, Kvæg, Økonomi og ledelse

Kvaliteten af afgasset biomasse betyder meget for driftsøkonomien hos modtagerne

Når man bytter sin gylle fra kvæg eller grise til afgasset biomasse, kan det betyde 800-900 kr. pr. ha i forskel i dækningsbidrag afhængig af kvaliteten af den afgassede biomasse. Separering forbedrer ikke nødvendigvis dækningsbidraget.