Økonomi og ledelse

SKATM-2020-13-33. Skattefri omstrukturering. Fradrag for revisor- og advokatudgifter

Et holdingselskab ejede fra 40 % til 90 % af en række driftsselskaber. Man gennemførte en aktieombytning for at få 100 % ejerskab. Udgifterne til rådgiverne var ikke fradragsberettigede uanset de afledte effektiviserings- og rationaliseringsgevinster.