Økonomi og ledelse

SKATM-2017-19-05. Succession - korrektion af pris - prisnedslag og passivpost

SKAT var berettiget til at korrigere i prisen ved handel mellem onkel og nevø, hvor denne afveg med knap 16 % i forhold til det aftalte. Der kunne ikke gives både prisnedslag for at overtage skattebyrden ved succession og samtidig beregnes passivpost.