Økonomi og ledelse

SKATM-2021-00-01. Udkast til lovforslag om forhøjelse af beløbsgrænsen for hånd-værkerfradrag og servicefradrag i indkomståret 2021

Lovforslag om midlertidig lempelse af BoligJobordningen i 2021 og skattefritagelse af vis-se arbejdsgiverbetalte gavekort i 2021.