Økonomi og ledelse

SKATM-2022-13-21. Er reparation af aktionærlån i datterselskab et nyt aktionærlån, hvis det ”reparations”-udloddes til aktionæren via moderselskabet?

En aktionær var aktionærlånsbeskattet af et lån fra sit holdingselskabs datterselskab. Han udloddede nu fordringen via holdingselskabet til sig selv. LSR fandt, at der var opstået et nyt aktionærlån. SKM tog bekræftende til genmæle ved et retsforlig.