Økonomi og ledelse

SKATM-2018-13-05. Overdragelse af udlejet lejlighed fra selskab til hovedaktionær

Et selskab købte en tom lejlighed for 3.250 t.kr. Lejligheden blev lejet ud. Herefter blev den overdraget til hovedaktionæren til en pris svarende til 50 % af ejendomsværdien. Overdragelsesprisen var ikke retvisende.