Økonomi og ledelse

SKATM-2022-16-01. Beskatning af objektiv udlejningsværdi - tidligere samlever

Den tidligere samlever var medejer af ejendommen og betalte ikke husleje og ville heller ikke fraflytte ejendommen. Landsskatteretten fandt, at skatteyder skulle beskattes af objektiv udlejningsværdi.