Jura

P 28-19 Personlig assistance - forenelighed - vikardækning og almindelig medhjælp

Betydning for vurdering af om en personlig assistance har karakter af almindelig medhjælp, hvis den personlige assistent og borgeren ikke arbejder samtidig.