Jura, Økonomi og ledelse

Frivilligt arbejde og karensregler for udenlandske fodermestre og driftsledere

Loven giver bl.a. udenlandske fodermestre og driftsledere mulighed for at udføre frivilligt arbejde uden at indgive ansøgning, og deres mulighed for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse er forbedret.