Jura, Økonomi og ledelse

P 45-22: Arbejdsskade – varigt mén – psykiske symptomer efter fysisk skade

Principmeddelelsen belyser, hvilke elementer der kan indgå i vurderingen af, om psykiske symptomer efter en fysisk skade, skyldes andre forhold end arbejdsskaden.