Økonomi og ledelse

SKATM-2019-13-41. Vedtægtsændring til ændrede aktieklasser med forlods udbytteret skulle ikke anses for afståelse

Eksisterende A- og B-aktieklasser i et selskab ønskedes ændret til nye aktieklasser med forlods udbytteret. Ændringen skulle ikke anses for afståelse, idet der ikke skete en forrykkelse af værdierne mellem aktionærerne.