Planter

Mulighederne i tilførsel af biochar til landbrugsjord

Biochar er en oplagt kilde til fremtidig lagring af kulstof i jord, og kullet kan potentielt blive et vigtigt klimavirkemiddel til reduktion af landbrugets drivhusgasudledning. Derudover besidder biochar en række interessante miljø- og jordforbedrende egenskaber.