Planter

Mulighederne i tilførsel af biokul til landbrugsjord

Biokul er en oplagt kilde til fremtidig lagring af kulstof i jord, og kullet kan potentielt blive et vigtigt klimavirkemiddel til reduktion af landbrugets drivhusgasudledning. Derudover besidder biokul en række interessante miljø- og jordforbedrende egenskaber.