Økonomi og ledelse

SKATM-2020-30-13. Ingen afgiftsgodtgørelse ved brug af ufarvet dieselolie

Skatterådet finder, at virksomheden ikke kan få afgiftsgodtgørelse for ufarvet dieselolie brugt som motorbrændstof ved skovbrug. Grundet kontrolhensyn er det en betingelse for godtgørelse, at dieselolien er farvet.