Økonomi og ledelse

Husk værnemidler når du har risikobetonede arbejdsopgaver i landbruget

Beskyttelsesudstyr som fx åndedrætsværn til særlige arbejdsopgaver kaldes også værnemidler. Her får du de vigtigste oplysninger om værnemidler – hvilke typer, der findes og reglerne for brugen af dem.