Økonomi og ledelse

SKATM-2018-19-02. Skattepligtig formuefordel ved køb af ejendom. Grov uagtsomhed

Køb af ejendom fra bror til en pris under den faktiske handelsværdi var en formuefordel, som var skattepligtig. Grov uagtsomhed ved konstruktion med arveafkald. Anmodning om møde var implicit anmodning om forlængelse af 3 måneders frist.

Analyse

01. juni 2018

 Opdateret 15. marts 2019