Jura, Økonomi og ledelse

P 3-21 Sygedagpenge – § 56-aftale – Varigt nedsat arbejdsevne

Principmeddelelsen fastslår, at når en lønmodtagers sygdomsrisiko er væsentlig forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse, kan der indgås en § 56-aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager.