Økonomi og ledelse

SKATM-2017-04-01. Praksisændring. Styresignal. Kode 01 ejendomme. Afskrivning på erhvervsmæssigt anvendte driftsbygninger

I Styresignalet beskrives ændring af praksis vedrørende skattemæssige afskrivninger på erhvervsmæssigt benyttede bygninger på ejendomme, der er vurderet som beboelsesejendomme, som følge af Landsskatterettens afgørelse i SKATM-2016-04-01.