Økonomi og ledelse

SKATM-2018-13-38. Skal vi til at bruge fonde i rådgivningen?

Regeringen har nedsat en arbejdsgruppe, der skulle komme med et konkret forslag til, hvordan en selskabsdreven virksomhed kunne overdrages til en fond. Arbejdsgruppen har nu barslet med et forslag om skattefri overdragelse til fonde.