Planter

Læg strategien for at opfylde efterafgrødekravet nu

De øgede krav med fremrykningen af de målrettede efterafgrøder til 2020 gør, at du i højere grad skal overveje andre virkemidler til opfyldelse af dele af kravet for efterafgrøder.