Økonomi og ledelse

SKATM-2017-13-03 Skattehul. Selskabs salg af ejerlejlighed til hovedaktionæren

En hovedaktionær og hans selskab fik medhold i, at en af selskabet ejet og udlejet ejerlejlighed kunne overdrages til hovedaktionæren for 50% af handelsværdien.