Økonomi og ledelse

SKATM-2022-13-35. Værdiansættelse af unoterede aktier. Egen oparbejdet goodwill.

Udkast til nyt styresignal bestemmer, at hvis der ved værdiansættelse af unoterede aktier indgår egen oparbejdet goodwill, så skal der også foretages en regulering på passivsiden af den latente skatteforpligtelse.