Natur og vandmiljø

Barrierer for etableringen af minivådområder

I forlængelse af Landbrugsaftalen fra 2021 og udkastet til Vandområdeplan 3 forventes minivådområder at skulle reducere udledningen af kvælstof med minimum 555 tons inden udgangen af 2027. Desværre kan det konstateres, at der er en faldende tilslutning til minivådområdeordningen.