Natur og vandmiljø

Case: Fransk inspiration til mere biodiversitet i udtagningsprojekter

SEGES Innovation tog i maj til Toulouse i Frankrig for at få inspiration til, hvordan man kan indarbejde hensyn til biodiversitet i lavbundsprojekter.