Planter, Natur og vandmiljø

Tidsmæssig effekt af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning fra markfladen