Planter, Økologi

Monitering af kvælstof- og kulstofoptagelse i efterafgrøder efter majshelsæd 2023

Der er målt en optagelse af kvælstof- og kulstof på henholdsvis 15 og 219 kg pr. ha i de overjordiske dele af efterafgrøder efter majshelsæd i efteråret 2023.