Kvæg

Udlæg af kløvergræs i sensommeren

Med udsigt til en relativ tidlig høst, er det muligt at få det nye udlæg af kløvergræs etableret rettidigt. En tidlig såning vil også give et større udbytte af 1. slæt næste år og mulighed for en god etablering af kløver. Grønkorn af vinterhvede som dæksæd kan anvendes som tidligt sået vintersæd som alternativt til efterafgrøder.