Planter

Anvendte bejdsemidler i raps til sæson 2024-2025

Det meste af rapsen er igen bejdset med Integral Pro, som har ingen eller kun meget begrænset effekt mod rapsjordlopper.

Analyse

12. maj 2021

 Opdateret 06. maj 2024