Planter

Anvendte bejdsemidler i raps til sæson 2022-2023

Alle midler har ingen eller kun begrænset effekt mod rapsjordlopper.

Analyse

12. maj 2021

 Opdateret 09. maj 2022