Grise i stald

Svin, Økologi

Miljøtiltag med potentiale til at reducere ammoniak-emission fra åbne grisestalde

Det kan være svært at styre ammoniak-emmisionen fra åbne økologiske slagtesvinestalde. De tiltag der vurderes at have det største potentiale omhandler rene gulve, næringsstoffer i foderet og styret gødeadfærd.