Jura

Revidering af ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakterne er nu opdateret med de nye ferieregler.