Økonomi og ledelse

SKATM-2016-30-07. Momsfrit salg af fast ejendom efter udlejning

Skatterådet holder fast i sin praksis omkring salg af gamle bygninger med grund. Når køber har nedrivningshensigt, er det Skatterådets opfattelse, at der er tale om salg af en byggegrund.