Planter

Godkendelse af ukrudtsmidlet Atlantis OD til mindre anvendelse i engrapgræs til frø om efteråret

Efter anmodning fra SEGES PlanteInnovation har Miljøstyrelsen godkendt ukrudtsmidlet Atlantis OD til mindre anvendelse i engrapgræs til frø til bekæmpelse af en-årig og alm. rapgræs om efteråret.