Økonomi og ledelse

SKATM-2016-16-02. Lønudgifter afholdt for at udvide virksomheden. Ikke fradrag

To banker havde afholdt lønudgifter, hvor en del af arbejdet relaterede sig til udvidelse af virksomheden. Denne del var ikke fradragsberettiget. Bankerne fik dog medhold, da der var tale om en praksisændring.