Økonomi og ledelse

Opgør bedriftens beholdninger løbende og få en mere præcis budgetopfølgning

En budgetopfølgning på resultat giver bedre overblik over bedriftens økonomi. Men en resultatopfølgning kræver, at foderbeholdningerne er opgjort. Derfor er det vigtigt, at du som landmand bruger tid på at opgøre og styre beholdningerne og foderforbruget på dit landbrug.