Økonomi og ledelse

SKATM-2017-00-03. Begrænsning i retten til at være "selvstændig erhvervsdrivende"

L 194 begrænser muligheden for at være "selvstændig erhvervsdrivende" for medejere/partnere i I/S´er, P/S´er og K/S´er. Fremover er kriteriet ikke om deltageren ejer en andel eller ej, men derimod omfanget af den økonomiske risiko og indflydelsen.