Økonomi og ledelse

SKATM-2022-02-05. Ejendomsavance. Parcelhusreglen. Ophold på 1 år blev ikke anset for reel og permanent beboelse

Fortjeneste ved salg af ejerlejlighed var ikke skattefri, da lejligheden ikke havde tjent til bolig for klageren eller dennes husstand. Klagers ophold på 1 år blev ikke anset for reel og permanent beboelse.